Pályázatírás előtt!

Küldje vissza nekünk a
Pályázati előminősítő lapot és díjmentesen előminősítjük cégét még a pályázatírás előtt!

Mikrovállalkozás

Mikrovállalkozások fejlesztése

Kombinált mikrohitel


Vissza nem térítendő támogatás, akár 10 millió forint.

10%-os önerő.
45% támogatás.

Aktuális pályázatok

sikerdíj

pályázatírás


pályázatíró

sikerdíjas pályázatírás

pályázatírás

pályázatíró cég

pályázatíró cégek

Pályázatíró

sikerdíjas pályázatírás

pályázatírás

pályázatíró

pályázatíró cégek

Mikrovállalkozás

Mikrovállalkozások fejlesztéses

kombinált mikrohitel

pályázati tanácsadás

Sikerdíjas pályázat

pályázatírás

sikerdíjas pályázatírás

Tanácsadás

tanácsadás

pályázati tanácsadás

Elérhetőségek

06/70-334-9775
gmpalyazatirokft@gmail.com
Munkanapokon: 09:00-18:30
Keresés

Támogatást igénylők köre

a) Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek

aa) rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és

ab) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági tár-saságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és

ac) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását meg-előző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, és

ad) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül-nek…

Elszámolható költségek köre

1, Gyakornokok foglalkoztatása – munkabér és járulékok.
1 gyakornok max. 9 hónapra max. 360.000.- Ft/hó = 3.240.000.- Ft
2 gyakornok = 6.480.000.- Ft
3 gyakornok = 9.720.000.- Ft

2, Szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei – munkabér és járulékok.
1 fő munkatárs max. 6 hónapra max. 120.000.- Ft/hó = 720.000.- Ft

3, A gyakornoki munkahely(ek), a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakításához kapcsolódó költségek, a személyi jellegű költségek 40%-os mértékéig:
(3 gyakornok + 1 fő munkatárs esetén: 4.176.000.- Ft)

a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség;

b) Eszközbeszerzés költségei;

c) Immateriális javak beszerzésének költsége;

d) Építéshez kapcsolódó költségek: infrastrukturális és ingatlan beruházás a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához;

+ Kötelező nyilvánosság

A projekt területi korlátozása

A pályázó cég lehet budapesti vagy Pest megyei székhelyű!!! A megvalósítás helyszíne kell hogy le-gyen: Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl.

A támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 26. 10.00 óra és 2021. április 30. 12.00 óra között lehetséges.

A támogatás mértéke, összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 2.500.000 Ft maximum 22.176.000 Ft.

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a lehet.

Amennyiben további információk érdeklik, írjon, hívjon nyugodtan! Pályázatíró cég -ünk díjmentes tanácsadással és előminősítéssel áll rendelkezésére!

gmpalyazatirokft@gmail.com 06/70-334-9775

Turai Tibor – ügyvezető

“Sikerdíjas pályázatírás, díjmentes tanácsadás!”

Hozzászólás