Pályázatírás előtt!

Küldje vissza nekünk a
Pályázati előminősítő lapot és díjmentesen előminősítjük cégét még a pályázatírás előtt!

Mikrovállalkozás

Mikrovállalkozások fejlesztése

Kombinált mikrohitel


Vissza nem térítendő támogatás, akár 10 millió forint.

10%-os önerő.
45% támogatás.

Aktuális pályázatok

sikerdíj

pályázatírás


pályázatíró

sikerdíjas pályázatírás

pályázatírás

pályázatíró cég

pályázatíró cégek

Pályázatíró

sikerdíjas pályázatírás

pályázatírás

pályázatíró

pályázatíró cégek

Mikrovállalkozás

Mikrovállalkozások fejlesztéses

kombinált mikrohitel

pályázati tanácsadás

Sikerdíjas pályázat

pályázatírás

sikerdíjas pályázatírás

Tanácsadás

tanácsadás

pályázati tanácsadás

Elérhetőségek

06/70-334-9775
gmpalyazatirokft@gmail.com
Munkanapokon: 09:00-18:30
Keresés

Posts Tagged ‘pályázatírás’

Önállóan támogatható tevékenységek

a) Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.

b) Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szoftver, gyártási licenc vagy know-how, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.

Kötelező vállalások

A támogatást igénylő vállalja, hogy saját tőkéje a projekt megvalósítás befejezését követően a fenntartási időszak első üzleti évében a teljes megítélt támogatási összeg legalább 50%-ával növekszik és annak mértéke nem csökken a fenntartási időszak végéig.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 6 hónap.

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Fenntartási kötelezettség: 3 év.

Támogatást igénylők köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozások,

 1. a) amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 2. b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
 3. c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 4. d) amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

Jogi forma szerint: kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,

Gazdálkodási formakód szerint: 113 Korlátolt felelősségű társaság, 114 Részvénytársaság, 116 Közkereseti társaság, 117 Betéti társaság, 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

A támogatási kérelem benyújtása: 2017. december 06-tól

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió forint, maximum 15 millió forint. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség: 50%-a lehet.

Előleg: maximális mértéke a megítélt támogatás 75 %-a lehet.

Amennyiben további információk érdeklik, s megfelel a fenti kritériumoknak, írjon, hívjon nyugodtan! Pályázatíró cég -ünk díjmentes tanácsadással és előminősítéssel áll rendelkezésére!

 

gmpalyazatirokft@gmail.com
06/70-334-9775

 

Turai Tibor – ügyvezető

 

Sikerdíjas pályázatírás, díjmentes tanácsadás!”
SZAKMAI TARTALOM, TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK
1. Célcsoporttagok és a projekt megvalósításban résztvevő projektmenedzsment foglalkoztatása
A célcsoporttagok bére legfeljebb a mindenkori minimálbér + szociális hozzájárulási adó – 1-18. hónap: 100%, 19-30. hónap: 90%, 31-36. hónap: 80%. A projektmenedzser bére legfeljebb a mindenkori minimálbér kétszerese + szociális hozzájárulási adó – 1-36 hónap: 100%.
2. Beruházások, anyagok és igénybe vehető szolgáltatások támogatása Foglalkoztatottanként kb. 1,4 MFt marad az 1. pontban felsorolt bérek levonása után. A min. 5 fő esetén: kb. 7 MFt.
3. OFA Nonprofit Kft. által nyújtott szolgáltatások A pályázott összegen felül, az OFA biztosítja rá a keretet: szociális szövetkezeti menedzserképzés, közösségépítő tréning megszervezése, lebonyolítása képzés keretében.

 

KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK
1. Célcsoporttagok foglalkoztatása
A program végrehajtása során legkevesebb 5 új munkahely létrehozására igényelhető támogatás. – a támogatott szociális szövetkezet meglévő (álláskereső vagy közfoglalkoztatott) tagjai foglalkoztatásának támogatására a szociális szövetkezettel kötött munkaszerződés keretein belül, – legalább 180 napig közfoglalkoztatotti jogviszonyban álló vagy álláskereső foglalkoztatásának támogatására a szociális szövetkezettel kötött munkaszerződés keretein belül. (A közfoglalkoztatási jogviszony számításnál 2015. január 01- től a foglalkoztatás megkezdéséig számított időszak vehető figyelembe oly módon, hogy több egymást követő rövidebb időszak összeszámítható.) Támogatás, minimum 5 újonnan foglalkoztatásba vont személy (közfoglalkoztatott illetve álláskereső) után igényelhető. Az 5 fő közül legalább 2 főnek szövetkezeti tagnak kell lennie. A szociális szövetkezet által teremtett egy új munkahelyre igénybe vehető fajlagos támogatási összeg maximuma 7,5 millió Ft.
Az elszámolható költség egy főre vetített maximuma havonta a mindenkori minimálbér valamint a szociális hozzájárulási adó összege. A támogatás igénybevételének feltétele a megvalósítási időszak felével (18 hónap) megegyező mértékű továbbfoglalkoztatás vállalása.
2. A Szociális szövetkezeti menedzserképzésen 2 fő és Közösségépítő tréningen min. 6 fő részvétele kötelező.
3. Projektmenedzsment működtetése

 

ELŐLEG
Maximum a támogatási összeg 25%-a.

 

PÁLYÁZATI IDŐSZAK
2017. március 01. – 2017. augusztus 31.

 

Amennyiben további információk érdeklik, s megfelel a fenti kritériumoknak, írjon, hívjon nyugodtan! Pályázatíró cég -ünk díjmentes tanácsadással és előminősítéssel áll rendelkezésére!

 

gmpalyazatirokft@gmail.com
06/70-334-9775

 

Turai Tibor – ügyvezető

 

Sikerdíjas pályázatírás, díjmentes tanácsadás!”

Mire lehet pályázni:

 

a) falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások (pl. szállás, vendéglátás) továbbfejlesztése. A turisztikai fejlesztés támogatható;
b) nem mezőgazdasági termék- , szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához szükséges műhely vagy bemutató tér fejlesztése, interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések, árusító helyek/csatornák kialakítása, fejlesztése.
Kik pályázhatnak:
Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő mikrovállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
– székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a településen van;
– a projekt megvalósítási helye a településen található;
– rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerinti ügyfél-azonosítóval;
– a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.
VAGY
Mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő, aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
– székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a településen van;
– a projekt megvalósítási helye kistelepülésen található;
– igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott;
– rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerinti ügyfél-azonosítóval.

 

50-70%-os lehet a támogatási intenzitás, de max. 50 MFt.

 

Az előkészítés során szükségesek a következők (pl.):
– Megvalósíthatósági tanulmány
– Környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat, egységes környezethasználati engedélyhez kapcsolódó vizsgálat
– Egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények, beleértve a beruházással érintett terület ökológiai állapotának felmérését és egyéb, horizontális követelményhez kapcsolódó adatszolgáltatás biztosítása érdekében felmerülő költséget

 

Amennyiben további információk érdeklik, s megfelel a fenti kritériumoknak, írjon, hívjon nyugodtan! Pályázatíró cég -ünk díjmentes tanácsadással és előminősítéssel áll rendelkezésére!

 

www.gmpalyazatirokft.hu
gmpalyazatirokft@gmail.com
06/70-334-9775

 

Turai Tibor – ügyvezető

 

Sikerdíjas pályázatírás, díjmentes tanácsadás!”

Kik pályázhatnak:

A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a magánszemély, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
– legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január első napjától életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkezik a településen;
– 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy;
– rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval;
– első ízben indít vállalkozást, vagyis: nem tagja, nem volt tagja, illetve nem tulajdonosa vagy nem volt tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban bármeny okból megszűnt vállalkozásnak (kivéve szociális- vagy iskolaszövetkezeti tagság).
VAGY
A támogatási kérelem benyújtására jogosult az az aktív mezőgazdasági termelő, aki, vagy amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
– a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősül;
– a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben elért éves árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;
– székhelye/életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a településen van;
– rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval;
– a fejlesztendő tevékenység nem szerepel a bejegyzett (NAV felé bejelentett) tevékenységei között.

Amennyiben további információk érdeklik, s megfelel a fenti kritériumoknak, írjon, hívjon nyugodtan! Pályázatíró cég -ünk díjmentes tanácsadással és előminősítéssel áll rendelkezésére!

www.gmpalyazatirokft.hu
gmpalyazatirokft@gmail.com
06/70-334-9775

Turai Tibor – ügyvezető

Sikerdíjas pályázatírás, díjmentes tanácsadás!”

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
a.) A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges, új eszköz beszerzése a Felhívás 5. számú mellékletében szereplő Vámtarifa Szám (VTSZ) lista szerint
b.) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, illetve a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, épületgépészeti beruházások végrehajtása
c.) A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek (hardver, szoftver) beszerzése a Felhívás 5. és 6. számú mellékletében szereplő VTSZ és TESZOR lista és amennyiben releváns a Felhívás 10. számú melléklete szerint (max. projekt összköltségének 15%-a)
d.) Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (max. projekt összköltségének 10%-a)
e.) A kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek (max. 0,5%)
f.) Megújuló energiaforrást hasznosító techn. alkalmazása, melyek célja a gazd.-term. folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

A projekt területi korlátozása
Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

Támogatást igénylők köre
Mikro-, kis-, és középvállalkozások:
a. amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,
b. amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt,
c. amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele minimum 15 millió Ft volt,
d. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 MFt, maximum 50 MFt.
b) Az igényelhető kölcsön: minimum 10.000.000 Ft, maximum 145.000.000 Ft. Kamat: 2%/év
c) Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.
d) A vissza nem térítendő támogatás mértéke max. a projekt elszámolható költségének 30%-a lehet.
e) Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat. A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a.

A kölcsön futamideje
a.) új ingatlan építés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés esetén maximum 15 év,
b.) immateriális javak beszerzése esetén a szerződéskötéstől számított maximum 5 év,
c.) új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig.
A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák.
A fenti eszközök kombinációja esetén a futamidőt a leghosszabb amortizációs idővel rendelkező eszközhöz tartozó maximális futamidőhöz mérten szükséges meghatározni úgy, hogy a futamidő a szerződéskötéstől számítva maximum 15 év lehet.

Támogatási kérelmek benyújtása: 2017. február 15-től

Amennyiben további információk érdeklik, s megfelel a fenti kritériumoknak, írjon, hívjon nyugodtan! Pályázatíró cég -ünk díjmentes tanácsadással és előminősítéssel áll rendelkezésére!

www.gmpalyazatirokft.hu
www.pályázatírás.eu
gmpalyazatirokft@gmail.com
06/70-334-9775

Turai Tibor – ügyvezető

Sikerdíjas pályázatírás, díjmentes tanácsadás!”

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

1, A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.
b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.
c) Információs technológia-fejlesztés. (a projekt max. 15-a)
d) Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés

2, Kötelező vállalások
a) Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel növelése
A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) növekménye:
aa) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti év alatt összesen eléri a támogatási összeget VAGY
ab) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot VAGY
ac) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti év átlagában eléri az 5%-ot
b) Honlapkészítés:
A támogatási kérelem benyújtásakor honlappal nem rendelkező támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezéséig kialakítja a vállalkozás honlapját. A kialakításra kerülő honlapnak minimálisan az alábbi elemeket kell tartalmaznia:
• a vállalkozás adatai, elérhetősége, nyitva tartása, legalább egy e-mail cím,
• a vállalkozás tevékenységeinek rövid bemutatása, a kínált termékek, szolgáltatások,
• a honlap látogatóinak számát mutató számláló, • az utolsó frissítés időpontja.

3, Projekt területi korlátozása
Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

4, Támogatást igénylők köre
1, KKV (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, szövetkezet), legalább 1 lezárt üzleti évvel, abban min. 1 fő átlagos statisztikai létszámmal.
Az alábbiak közül legalább egynek teljesülnie kell:
a, Nagy növekedési potenciállal rendelkező KKV-k
b, Együttműködő/hálózatosodó KKV-k (akkreditált tagság alapján)
c, Innovatív KKV-k
d, A projekt keretében megújuló energia előállítására szolgáló végtermékek gyártásához kapcsolódó beruházás valósul meg
e, A támogatást igénylő alulreprezentált vállalkozó: fiatal vagy női vállalkozó
f, A beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg – http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1300027.kor

5, Benyújtás ideje: 2017. január 16-tól

6, A támogatás mértéke, összege: min. 5 MFt, max. 25 MFt, 35-50%.

Amennyiben további információk érdeklik, s megfelel a fenti kritériumoknak, írjon, hívjon nyugodtan! Díjmentes tanácsadással és előminősítéssel állunk rendelkezésére!

www.gmpalyazatirokft.hu
www.pályázatírás.eu
gmpalyazatirokft@gmail.com
06/70-334-9775

Turai Tibor – ügyvezető

Sikerdíjas pályázatírás, díjmentes tanácsadás!”

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

1, A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása. (a projekt min. 50%-a) – min. nettó 200 eFt/db, hardver: min. nettó 30 eFt/db
b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával. (b és c pont a projekt max. 25%-a) – pl. napelem, kollektor
c) Infrastrukturális és ingatlan beruházás. (b és c pont a projekt max. 25%-a) – A jogerős építési engedélyt (ha köteles) az első kifizetési kérelemhez szükséges csatolni.
d) Információs technológia-fejlesztés. (a projekt max. 15%-a)
e) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések. (a projekt max. 10%-a)

2, Kötelező vállalások
a, Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel növelése
A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) növekménye:
aa) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti év alatt összesen eléri a támogatási összeget VAGY
ab) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot VAGY
ac) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti év átlagában eléri az 5%-ot.

3, Projekt területi korlátozása
Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

4, Támogatást igénylők köre
1, KKV (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, szövetkezet), legalább 1 lezárt üzleti évvel, abban min. 1 fő átlagos statisztikai létszámmal.
Az alábbiak közül legalább egynek teljesülnie kell:
a, Nagy növekedési potenciállal rendelkező KKV-k
b, Export-orientált KKV-k
c, Együttműködő/hálózatosodó KKV-k (akkreditált tagság alapján)
d, Innovatív KKV-k
e, A projekt keretében megújuló energia előállítására szolgáló végtermékek gyártásához kapcsolódó beruházás valósul meg
f, A támogatást igénylő alulreprezentált vállalkozó: fiatal vagy női vállalkozó
g, A beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg – http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1300027.kor

5, Benyújtás ideje: 2017. január 16-tól

6, A támogatás mértéke, összege: min. 25 MFt, max. 250 MFt, 35-50%.

Amennyiben további információk érdeklik, s megfelel a fenti kritériumoknak, írjon, hívjon nyugodtan! Díjmentes tanácsadással és előminősítéssel állunk rendelkezésére!

www.gmpalyazatirokft.hu
www.pályázatírás.eu
gmpalyazatirokft@gmail.com
06/70-334-9775

Turai Tibor – ügyvezető

Sikerdíjas pályázatírás, díjmentes tanácsadás!”

Sajnos ezt a pályázatot már nem vállaljuk!
Vidéki térségekben (Budapest és Pest megye kivételével) van lehetőség nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatására, nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indítására.

 

Nem támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek nem támogathatóak:
a) mezőgazdasági termék feldolgozására és értékesítésére irányuló fejlesztés;
b) energetikai termelő és megújuló energia termelésre irányuló beruházás és fejlesztés;
c) az üzleti tervben bemutatott projektben nem szereplő tevékenységek;
d) elsődleges mezőgazdasági termelés.

 

Támogatást igénylők köre
A) MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS NEM MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉSSEL TÖRTÉNŐ DIVERZIFIKÁCIÓJA ESETÉN (1. célterület):
o A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a mezőgazdasági termelő, aki, vagy amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
o a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősül;
o a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben elért éves árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;
o székhelye/életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a 3. vagy a 4. számú mellékletben felsorolt településen van;
o rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval.
o a fejlesztendő tevékenység nem szerepel a bejegyzett (NAV felé bejelentett) tevékenységei között.

 

B) NEM MEZŐGAZDASÁGI MIKROVÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA ESETÉN (2. célterület):
A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a magánszemély, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
 legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január első napjától életvitelszerű tartózkodási hellyel a 3. és 4. számú mellékletben felsorolt településen;
 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy;
 rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval;
 első ízben indít vállalkozást, vagyis: nem tagja, nem volt tagja, illetve nem tulajdonosa vagy nem volt tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban bármeny okból megszűnt vállalkozásnak.

 

A támogatás mértéke, összege
1) Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.
2) Igényelhető támogatás: 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.
3) Az első kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes összeg 75%-a.
4) A fennmaradó 25% támogatási összeg igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével, de legkésőbb 48 hónapon belül tervezhető és igényelhető.
5) A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a kedvezményezett ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.

 

Amennyiben további információk érdeklik, s megfelel a fenti kritériumoknak, írjon, hívjon nyugodtan! Díjmentes tanácsadással és előminősítéssel állunk rendelkezésére!

 

gmpalyazatirokft@gmail.com
06/70-334-9775

 

Turai Tibor – ügyvezető

 

Sikerdíjas pályázatírás, díjmentes tanácsadás!”
Megjelent a “Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében” tárgyú felhívás.

 

Ki pályázhat: mikro-, kis- és középvállalkozás (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, szövetkezet), mely rendelkezik legalább 2 lezárt üzleti évvel, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.

Támogatható tevékenységek: 1, Új termelő eszköz beszerzése (kötelező) 2, Hardver- és szoftverbeszerzés 3, Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzés
Kötelező vállalások: létszámtartás, személyi jellegű ráfordítás 5%-os emelése, éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel 5%-os növekedése.
Területi korlátozás: Pest megyei székhely, telephely, fióktelep
Benyújtási határidő: 2016. június 17-től
Igényelhető támogatás összege: 5 MFt-tól 24 MFt-ig
Támogatás mértéke: 20-55%
Előleg: 50%, max. 12 MFt

Amennyiben további információk érdeklik, s megfelel a fenti kritériumoknak, keresse pályázatíró cég -ünket! Díjmentes tanácsadással és előminősítéssel állunk rendelkezésére!

www.gmpalyazatirokft.hu
www.pályázatírás.eu
gmpalyazatirokft@gmail.com
06/70-334-9775

Turai Tibor – ügyvezető
“Sikerdíjas pályázatírás, díjmentes tanácsadás!”
A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
– kötelező a Pályázó önfoglalkoztatása
– előkészítési tevékenységek (cégalapítás, ügyvéd, engedélyek…)
– új eszközök beszerzése, eszközbérlés
– üzlethelyiség-bérlet, irodabérlet
– hardver-, szoftvervásárlás, domain név és tárhely vásárlás, honlapkészítés
– szabadalom-, licenc-, oltalomvásárlás
– piaci megjelenés, marketing
– képzéseken való részvétel
– tanácsadás igénybevétele
– anyagbeszerzés
– általános vállalatirányítási tevékenységek
– kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

 

A projekt területi korlátozása: Közép-magyarországi régió

 

Támogatást igénylők köre:
– 18-25 év közötti, Ifjúsági Garancia Rendszerben regisztrált fiatal, illetve felsőfokú végzettséggel rendelkező 25-30 év közötti pályakezdő álláskereső fiatal által létrehozott, Magyarországon, a Közép-magyarországi régióban székhellyel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, mikro- vagy kisvállalkozás
– jóváhagyott üzleti terv (ennek elkészítését vállaljuk!)
– az üzleti terv jóváhagyását követően alakult vállalkozások pályázhatnak, nyújthatnak be támogatási kérelmet
– a „Vállalkozz Itthon Fiatal” projektben résztvevő és a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal
– KFT, BT, egyéni vállalkozó

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2016. július 04-től

 

A támogatás mértéke, összege:
A vissza nem térítendő támogatás minimum összege 2.000.000,- Ft, a maximum összege 3.000.000,- Ft.
A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 90%-a.

 

Amennyiben további információk érdeklik, s megfelel a fenti kritériumoknak, keresse pályázatíró cég -ünket! Díjmentes tanácsadással és előminősítéssel állunk rendelkezésére!

 

www.gmpalyazatirokft.hu
www.pályázatírás.eu
gmpalyazatirokft@gmail.com
06/70-334-9775

 

Turai Tibor – ügyvezető
“Sikerdíjas pályázatírás, díjmentes tanácsadás!”
Kik indulhatnak: mikro-, kis- és középvállalkozások (utolsó lezárt üzleti év min. 2 fő, termelő vállalkozások, exportra is dolgoznak) – gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, szövetkezetek
Területi korlátozás: kizárólag Közép-Magyarország
Mire lehet pályázni
1, Önállóan támogatható tevékenységek: Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel és külföldi árubemutató szervezése
2, Önállóan nem támogatható tevékenységek: Piacra jutás támogatása Információs technológia-fejlesztés Tanácsadás igénybevétele Piackutatás elkészítésének költsége Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége
Kötelező vállalások
Létszámtartás, külkereskedelmi felelős kijelölése, piackutatás elkészítése, idegennyelvű honlap kialakítása
Benyújtás ideje: 2016. május 9-től.
A támogatás mértéke, összege
Min. 1.500.000.- Ft, max. 10.000.000.- Ft, max. az összköltség 50%-a.
A pályázatírás részleteivel kapcsolatban keresse pályázatíró cég -ünket!
tel.: 06/70-334-9775 e-mail: gmpalyazatirokft@gmail.com honlap: gmpalyazatirokft.hu
“Díjmentes tanácsadás, sikerdíjas pályázatírás!”

Igen sok megkeresésünk volt a tegnapi és a mai nap folyamán a pályázatokkal kapcsolatban. Azonban nagyon sokan félreértették! A pályázatok nem most jelentek meg, hanem egy hónappal ezelőtt. Ahogy azt jeleztük is a honlapunkon, Facebook oldalunkon, illetve a feliratkozóknak e-mailben. A pályázatokat július 09-én kellett benyújtani.

Amennyiben újabb vállalkozásfejlesztési pályázatok jelennek meg és szeretné, hogy erről az elsők között értesüljön, akkor írjon e-mailt, hívjon telefonon vagy töltse ki a netes űrlapot.

Még az idén várható pályázatok: eszközbeszerzés, ingatlanfejlesztés (ingatlan vásárlás kérdéses!), hardver- és szoftvervásárlás, kombinál mikrohitel, munkahelyteremtés, gyakornoki program.

Sikerdíjas pályázatírás, üzleti terv készítése, díjmentes pályázati tanácsadás! Hívja pályázatíró cég -ünket – akár hétvégén is!

Megjelentek a vállalkozásfejlesztési pályázatok. Az alábbi két pályázat került kiírásra. Pályázatíró cég –ünknél érdeklődjön a pályázatírás részleteiért!

Pályázat termelési kapacitás bővítésére

Ki pályázhat: mikro-, kis és középvállalkozás – min. 1 lezárt üzleti évvel, min. 1 fővel
Mire: Gép-, eszköz-, hardver-, szoftverbeszerzés, infrastruktúra és ingatlan fejlesztés, gyártási licenc, know-how – ingatlanvásárlás nem, csak -építés
Projekt összeg: min. 100 MFt
Támogatás: min. 50 MFt – max. 500 MFt, max. 50%.
Előleg: 50%
Hol: Budapest és Pest megye kivételével…
Benyújtási határidő: 2015. július 8-tól

Pályázat kapacitásbővítő beruházásra
Ki pályázhat: mikro-, kis és középvállalkozás – min. 1 lezárt üzleti évvel, min. 1 fővel
Mire: Gép-, eszköz-, hardver-, szoftverbeszerzés, domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés, infrastruktúra és ingatlan fejlesztés, gyártási licenc, know-how – ingatlanvásárlás nem, csak -építés
Projekt összeg: min. 10 MFt
Támogatás: min. 5 MFt – max. 50 MFt, max. 50%.
Előleg: 50%
Hol: Budapest és Pest megye kivételével…
Benyújtási határidő: 2015. július 8-tól

Amennyiben további információk érdeklik, s megfelel a fenti kritériumoknak, írjon, hívjon nyugodtan! Díjmentes tanácsadással és előminősítéssel állunk rendelkezésére! Emellett Üzleti terv, Megvalósíthatósági tanulmány készítését is vállaljuk (több éves tapasztalattal, százas nagyságrendű referenciával)!

A Széchenyi 2020 -as pályázati időszak első köre tavaly novemberben elindult. Az akkori vállalkozásfejlesztési pályázatok a nagyobb projekteket támogatták. A pályázatok második körében, ami most tavasszal várható, már a kisebb projektek is támogatást kaphatnak. A pontos tartalmat egyelőre nem lehet tudni, de valószínűsíthető, hogy a gép-, eszköz-, hardver-, szoftverbeszerzés mellett az ingatlanberuházásokat is támogatni fogják. A 3 árajánlat, mint új elem, biztos, hogy benne lesz a kiírásban, s az 50%-os támogatási intenzitás is biztosnak tűnik.

Megjelenés után megküldjük Önnek a pályázatírás -sal kapcsolatos legfontosabb pályázati tudnivalókat. A pályázati előminősítés díjmentes, a sikerdíj max. 7%.

Pályázatírás -ról még korai beszélni. Azonban, ha nem szeretne lemaradni a kiírásokról, úgy írjon pályázatíró cég -ünknek vagy hívjon minket és adja meg e-mail címét, valamint a projekt megvalósulásának helyszínét. Amennyiben az új pályázatok kiírásra kerülnek, azonnal kiértesítjük és akkor már pályázatírás konkrétumairól tudunk beszélni a projektje kapcsán.

 

Bár a 9 megjelent pályázat nem azt hozta, amit előzetesen vártunk, azért egyet mégis szeretnénk ügyfeleink figyelmébe ajánlani. Megjelent ugyanis a Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése tárgyú pályázat. A pályázat keretében a nagyobb volumenű beszerzések, projektek valósíthatók elsősorban meg. Pályázatíró cég -ünk a pályázatot sikerdíj -értért írja meg. Díjmentes tanácsadásért, előminősítésért írjon, hívjon, akár hétvégén is!

Ki pályázhat: mikro-, kis és középvállalkozás – min. 3 lezárt üzleti évvel
Mire: Gép-, eszköz-, hardver-, szoftverbeszerzés, infrastruktúra fejlesztés, gyártási licenc, know-how
Projekt összeg: min. 20 MFt.
Támogatás: min. 10 MFt, max. 50%.
Hol: Budapest és Pest megye kivételével…

A pályázatírás további részleteiért keresse pályázatíró cég -ünket!

www.gmpalyazatirokft.hu
www.pályázatírás.eu
gmpalyazatirokft@gmail.com
06/70-334-9775

Turai Tibor – ügyvezető

A pályázat megírása mellett vannak más fontos részei is a pályázatoknak. Ha a pályázathoz nem is, de az előkészületekhez vagy egy hitelfelvételhez szüksége lehet ezekre. Amennyiben pályázatához és/vagy induló vállalkozásához készíttetne Üzleti tervet vagy Megvalósíthatósági tanulmányt, ha saját részre lesz “valós” vagy “íróasztalnál” készítettre van szüksége, esetleg hitelfelvételhez kellene egy, pályázatíró cég -ünk segítségére tud lenni!
Százas nagyságrendű referenciákkal rendelkezünk! Több éves tapasztalat! Árajánlathoz írja meg a fentiek alapján, mire is van szüksége, s néhány alapadatot, információt, s másnapra megadjuk ajánlatunkat!

Írjon vagy hívjon nyugodtan, akár hétvégén is!

gmpalyazatirokft@gmail.com
www.gmpalyazatirokft.hu
www.pályázatírás.eu
06/70-334-9775

Turai Tibor – G&M Pályázatíró és Tanácsadó Kft. ügyvezető

Sajnos nem azok a pályázatok jelentek meg, amelyeket annyira vártak a mikro-, kis- és középvállalkozások. Az a bizonyos “ingatlanos” pályázat egyelőre késik, a legújabb információk szerint márciusban várható – amennyiben tényleg lesz belőle valami… A pályázatírás egyelőre várat magára…

Most az alábbi pályázatok jelentek meg:

 • Kisgyermekkori nevelés támogatása
 • Felzárkóztató egészségügyi ápoló szakképzési program
 • Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása
 • Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése
 • Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban
 • Mikro-, kis-, és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása
 • Ifjúsági Garancia
 • Ivóvízminőség-javító projektek megvalósítása
 • Szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés

A pályázatokkal kapcsolatos részleteket itt olvashatják: http://palyazat.gov.hu/megjelentek_a_2014_2020_as_fejlesztesi_idoszak_elso_felhivasai

Amennyiben a fenti pályázatokra szeretne ajánlatot kérni, írjon, hívjon nyugodtan! Pályázatíró cég -ünknél továbbra is fel lehet iratkozni – írja meg e-mail címét és a települést -, s amennyiben újabb pályázatok jelennek meg, kiértesítjük!