Pályázatírás előtt!

Küldje vissza nekünk a
Pályázati előminősítő lapot és díjmentesen előminősítjük cégét még a pályázatírás előtt!

Mikrovállalkozás

Mikrovállalkozások fejlesztése

Kombinált mikrohitel


Vissza nem térítendő támogatás, akár 10 millió forint.

10%-os önerő.
45% támogatás.

Aktuális pályázatok

sikerdíj

pályázatírás


pályázatíró

sikerdíjas pályázatírás

pályázatírás

pályázatíró cég

pályázatíró cégek

Pályázatíró

sikerdíjas pályázatírás

pályázatírás

pályázatíró

pályázatíró cégek

Mikrovállalkozás

Mikrovállalkozások fejlesztéses

kombinált mikrohitel

pályázati tanácsadás

Sikerdíjas pályázat

pályázatírás

sikerdíjas pályázatírás

Tanácsadás

tanácsadás

pályázati tanácsadás

Elérhetőségek

06/70-334-9775
gmpalyazatirokft@gmail.com
Munkanapokon: 09:00-18:30
Keresés

Posts Tagged ‘pályázati hírek’

Alapítványok és egyesületek részére jön ki jövő héten pályázat! 4 MFt-os vissza nem térítendő támogatás!
Részletekért hívjon!
gmpalyazatirokft@gmail.com
06/70-334-9775
Turai Tibor – ügyvezető
Sikerdíjas pályázatírás, díjmentes tanácsadás!”
Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások:
a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt(beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
b) amelyek átlagos statisztikai létszáma 2020. április hónapra vonatkozóan minimum 5 fő volt,
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások fióktelepei.
Budapesti, Pest megyei és vidéki cégek is indulhatnak és a projekt megvalósítása is lehet ott!
Az elszámolható költségek köre
1, Eszközbeszerzés költségei (a projekt min. 20%-a): Új eszközök, gépek beszerzése, új szerszámok, új kiegészítő berendezések, hardvereszközök, hálózati eszközök, telekommunikációs eszközök, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák, forgóeszközök.
2, Építéshez kapcsolódó költségek (a projekt max. 50%-a): ingatlan bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj
3, Immateriális javak beszerzésének költsége (a projekt max. 20%-a): Technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek, gyártási licenc, gyártási know-how
4, Képzéshez kapcsolódó költségek (a projekt max. 20%-a): A vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés igénybevételének költsége.
5, Egyéb szakértői szolgáltatási költségek (a projekt max. 20%-a): Tanácsadói óradíjak
6, Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj (a projekt max. 10%-a): Ingatlan bérleti díja, Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja
7, Általános (rezsi) költségek (a projekt max. 1%-a)
Kötelező vállalások
90%-os foglalkoztatás megtartás: Támogatást igénylő vállalja, hogy 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszám legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállalót foglalkoztat a megvalósítási időszak során.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
2020. május 29. 9:00-tól 2020. november 2. 12:00-ig lehetséges.
A támogatás mértéke, összege
1. Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: min. 5.000.000 Ft, max. 153.500.000 Ft, ami 2 vissza visszaellenőrzés után akár 100%-ban is vissza nem térítendő lehet!
Az igényelt támogatás maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:
o 5-9 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott;
o 10-49 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10. főtől;
o 50-249 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10-től a 49. főig, és 500 ezer Ft/alkalmazott az 50. főtől.
2. A támogatás maximális mértéke: az összes elszámolható költség 70%-a.
Igényelhető előleg: a támogatás 100%-a.
Amennyiben további információk érdeklik, írjon, hívjon nyugodtan! Pályázatíró cégünk díjmentes tanácsadással és előminősítéssel áll rendelkezésére!
Amennyiben további információk érdeklik, írjon, hívjon nyugodtan! Pályázatíró cég -ünk díjmentes tanácsadással és előminősítéssel áll rendelkezésére!
gmpalyazatirokft@gmail.com
06/70-334-9775
Turai Tibor – ügyvezető
Sikerdíjas pályázatírás, díjmentes tanácsadás!”
Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be, aki az alábbiak mindegyikének megfelel:
1. mikro-, kis-, és középvállalkozások,
a) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó6 vállalkozása rendelkezik legalább 3 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az elő-társaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó7 vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző két lezárt, teljes üzleti év mindegyikében minimum 1 fő volt,
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társa-ságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
d) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének összege meghaladja a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltségét.
e) amelyek akkreditált klaszter tagsággal, vagy az alábbi TEÁOR szám szerinti főtevékenységgel rendelkeznek, mely egyben a projekt fejlesztendő tevékenysége is: TEÁOR 26 (Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása), TEÁOR 27 (Villamos berendezés gyártása), TEÁOR 28 (Gép, gépi berendezés gyártása), TEÁOR 3250 (Orvosi eszköz gyártása)

 

Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása (a projekt min. 50%-a), új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök VTSZ lista alapján!, amely
• egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy
• egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékek-kel történő bővítését (diverzifikáció), vagy
• egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi (modernizáció)
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
b) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó információs technológia-fejlesztés – egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver, ill. alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése (utóbbiak a projekt max. 40%-a)
c) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (a projekt max. 10%-a)
A támogatási kérelem keretében legfeljebb 4 db költségtétel rögzítése lehetséges. Darabszám korlátozás azonos típusoknál nincs!

 

A projekt területi korlátozása
Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. A Pályázó cég lehet Budapesten vagy Pest megyében székhellyel!

 

A támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 21. 9:00 órától 2020. február 13. 12:00 óráig lehetséges.

 

A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 40.000.000 Ft.
b) A támogatás maximális mértéke:
Regionális beruházási támogatás esetén:
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a.
a) az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%,
b) a Közép-Dunántúl régióban 35%,
c) a Nyugat-Dunántúl régióban 25%,
amelyek a mikro/kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, a középvállalkozások beruházásai esetében 10 százalékponttal növelhetők.

 

Előleg igénylése
Jelen felhívás keretében a kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 40 millió Ft.

 

Amennyiben további információk érdeklik, írjon, hívjon nyugodtan! Pályázatíró cég -ünk díjmentes tanácsadással és előminősítéssel áll rendelkezésére!

 

gmpalyazatirokft@gmail.com
06/70-334-9775

 

Turai Tibor – ügyvezető
“Sikerdíjas pályázatírás, díjmentes tanácsadás!”

Támogatást igénylők köre

a) Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek

aa) rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és

ab) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági tár-saságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és

ac) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását meg-előző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, és

ad) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül-nek…

Elszámolható költségek köre

1, Gyakornokok foglalkoztatása – munkabér és járulékok.
1 gyakornok max. 9 hónapra max. 360.000.- Ft/hó = 3.240.000.- Ft
2 gyakornok = 6.480.000.- Ft
3 gyakornok = 9.720.000.- Ft

2, Szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei – munkabér és járulékok.
1 fő munkatárs max. 6 hónapra max. 120.000.- Ft/hó = 720.000.- Ft

3, A gyakornoki munkahely(ek), a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakításához kapcsolódó költségek, a személyi jellegű költségek 40%-os mértékéig:
(3 gyakornok + 1 fő munkatárs esetén: 4.176.000.- Ft)

a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség;

b) Eszközbeszerzés költségei;

c) Immateriális javak beszerzésének költsége;

d) Építéshez kapcsolódó költségek: infrastrukturális és ingatlan beruházás a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához;

+ Kötelező nyilvánosság

A projekt területi korlátozása

A pályázó cég lehet budapesti vagy Pest megyei székhelyű!!! A megvalósítás helyszíne kell hogy le-gyen: Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl.

A támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 26. 10.00 óra és 2021. április 30. 12.00 óra között lehetséges.

A támogatás mértéke, összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 2.500.000 Ft maximum 22.176.000 Ft.

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a lehet.

Amennyiben további információk érdeklik, írjon, hívjon nyugodtan! Pályázatíró cég -ünk díjmentes tanácsadással és előminősítéssel áll rendelkezésére!

gmpalyazatirokft@gmail.com 06/70-334-9775

Turai Tibor – ügyvezető

“Sikerdíjas pályázatírás, díjmentes tanácsadás!”

Indulhatnak: mikro-, ki- és középvállalkozások – 113 KFT és 114 RT gazdálkodási formakóddal, s amelyek 2018. november 30. előtt a csatolt mellékletben található TEÁOR kóddal rendelkeztek, valamint Pest megyében lesz a projekt megvalósulásának a helyszíne.

Budapesti székhellyel és megvalósulási helyszínnel nem nyújtható be pályázat!

Előnyt jelent: TEÁOR 10, 16, 21, 24-26, 28-31, 41-43, mint fő- vagy melléktevékenység.

Támogatható tevékenységek

Kisléptékű fejlesztés: 1-10 db új eszköz beszerzése – csatolt mellékletben szereplő VTSZ listából.

Támogatás összege: 10-60 MFt.

Támogatási intenzitás: max. 55%.

A projekt végrehajtására 12 hónap áll rendelkezésre.

Nagyléptékű fejlesztés: 1-5 db új eszköz beszerzése – csatolt mellékletben szereplő VTSZ listából.

Támogatás összege: 60-300 MFt.

Támogatási intenzitás: max. 55%.

A projekt végrehajtására 18 hónap áll rendelkezésre.

Eszközbeszerzéssel együtt – önállóan nem: gyártási licenc, know-how, valamint max. 10% erejéig informatikai eszközök (hardvereszközök, telekommunikációs eszközök, alkalmazások, szoftverek TESZOR lista alapján, testreszabás, migrációs fejlesztési költség, betanítás, szállítás, üzembe helyezés).

Kötelező megvalósítás: nyilvánosság biztosítása és közbeszerzés (ha meghaladja az értékhatárt).

Kötelező vállalás: 5%-os éves nettó árbevétel növekedés.

Opcionális vállalás: munkahelyteremtés X fő.

Fenntartási kötelezettség: 3 év.

Biztosíték: minden fizetési számlára vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat, 50 MFt felett a támogatás 50%-nak megfelelő ingatlan jelzálog, bankgarancia, készfizető kezesség.

Benyújtandó mellékletek: cégkivonat, aláírás minta, éves beszámoló (létszámmal), NAV-nak megküldött statisztikai létszám, 3 árajánlat mindenre, tulajdoni lap, önerő igazolás, helyszíni fotók.

A pályázat benyújtásának ideje: 2019. február 20. 08.00 órától.

Amennyiben további információk érdeklik, írjon, hívjon nyugodtan! Pályázatíró cég -ünk díjmentes tanácsadással és előminősítéssel áll rendelkezésére!

gmpalyazatirokft@gmail.com
06/70-334-9775

Turai Tibor – ügyvezető

“Sikerdíjas pályázatírás, díjmentes tanácsadás!”

Támogatást igénylők köre (mindegyik feltételnek teljesülnie kell!):
mikro-, kis-, és középvállalkozások,
a) amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
d) amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

Vállalás: Saját tőke mértékének növelése
A támogatást igénylő vállalja, hogy saját tőkéje a projekt megvalósítás befejezését követően a fenntartási időszak első üzleti évében a teljes megítélt támogatási összeg legalább 50%-ával növekszik a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évi értékéhez képest és annak mértéke nem csökken a fenntartási időszak végéig.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 6 hónap
A projekt területi korlátozása: Budapest és Pest megyén kívül. (A székhely lehet ott!)
Fenntartási kötelezettség: 3 év
A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2018. szeptember 27.
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 6 hónap
A támogatás mértéke, összege: min. 5 MFt és max. 30 MFt – lehetőleg legfeljebb a projekt 40%-a! A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a lehet.
Előleg: 75%
Az elszámolható költségek köre: Eszközbeszerzés és immateriális javak (max. 40%) költségei.

Amennyiben további információk érdeklik, írjon, hívjon nyugodtan! Pályázatíró cég -ünk díjmentes tanácsadással és előminősítéssel áll rendelkezésére!

gmpalyazatirokft@gmail.com
06/70-334-9775

Turai Tibor – ügyvezető

“Sikerdíjas pályázatírás, díjmentes tanácsadás!”