Pályázatírás előtt!

Küldje vissza nekünk a
Pályázati előminősítő lapot és díjmentesen előminősítjük cégét még a pályázatírás előtt!

Mikrovállalkozás

Mikrovállalkozások fejlesztése

Kombinált mikrohitel


Vissza nem térítendő támogatás, akár 10 millió forint.

10%-os önerő.
45% támogatás.

Aktuális pályázatok

sikerdíj

pályázatírás


pályázatíró

sikerdíjas pályázatírás

pályázatírás

pályázatíró cég

pályázatíró cégek

Pályázatíró

sikerdíjas pályázatírás

pályázatírás

pályázatíró

pályázatíró cégek

Mikrovállalkozás

Mikrovállalkozások fejlesztéses

kombinált mikrohitel

pályázati tanácsadás

Sikerdíjas pályázat

pályázatírás

sikerdíjas pályázatírás

Tanácsadás

tanácsadás

pályázati tanácsadás

Elérhetőségek

06/70-334-9775
gmpalyazatirokft@gmail.com
Munkanapokon: 09:00-18:30
Keresés

Posts Tagged ‘pályázati hírek’

SZAKMAI TARTALOM, TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK
1. Célcsoporttagok és a projekt megvalósításban résztvevő projektmenedzsment foglalkoztatása
A célcsoporttagok bére legfeljebb a mindenkori minimálbér + szociális hozzájárulási adó – 1-18. hónap: 100%, 19-30. hónap: 90%, 31-36. hónap: 80%. A projektmenedzser bére legfeljebb a mindenkori minimálbér kétszerese + szociális hozzájárulási adó – 1-36 hónap: 100%.
2. Beruházások, anyagok és igénybe vehető szolgáltatások támogatása Foglalkoztatottanként kb. 1,4 MFt marad az 1. pontban felsorolt bérek levonása után. A min. 5 fő esetén: kb. 7 MFt.
3. OFA Nonprofit Kft. által nyújtott szolgáltatások A pályázott összegen felül, az OFA biztosítja rá a keretet: szociális szövetkezeti menedzserképzés, közösségépítő tréning megszervezése, lebonyolítása képzés keretében.

 

KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK
1. Célcsoporttagok foglalkoztatása
A program végrehajtása során legkevesebb 5 új munkahely létrehozására igényelhető támogatás. – a támogatott szociális szövetkezet meglévő (álláskereső vagy közfoglalkoztatott) tagjai foglalkoztatásának támogatására a szociális szövetkezettel kötött munkaszerződés keretein belül, – legalább 180 napig közfoglalkoztatotti jogviszonyban álló vagy álláskereső foglalkoztatásának támogatására a szociális szövetkezettel kötött munkaszerződés keretein belül. (A közfoglalkoztatási jogviszony számításnál 2015. január 01- től a foglalkoztatás megkezdéséig számított időszak vehető figyelembe oly módon, hogy több egymást követő rövidebb időszak összeszámítható.) Támogatás, minimum 5 újonnan foglalkoztatásba vont személy (közfoglalkoztatott illetve álláskereső) után igényelhető. Az 5 fő közül legalább 2 főnek szövetkezeti tagnak kell lennie. A szociális szövetkezet által teremtett egy új munkahelyre igénybe vehető fajlagos támogatási összeg maximuma 7,5 millió Ft.
Az elszámolható költség egy főre vetített maximuma havonta a mindenkori minimálbér valamint a szociális hozzájárulási adó összege. A támogatás igénybevételének feltétele a megvalósítási időszak felével (18 hónap) megegyező mértékű továbbfoglalkoztatás vállalása.
2. A Szociális szövetkezeti menedzserképzésen 2 fő és Közösségépítő tréningen min. 6 fő részvétele kötelező.
3. Projektmenedzsment működtetése

 

ELŐLEG
Maximum a támogatási összeg 25%-a.

 

PÁLYÁZATI IDŐSZAK
2017. március 01. – 2017. augusztus 31.

 

Amennyiben további információk érdeklik, s megfelel a fenti kritériumoknak, írjon, hívjon nyugodtan! Pályázatíró cég -ünk díjmentes tanácsadással és előminősítéssel áll rendelkezésére!

 

gmpalyazatirokft@gmail.com
06/70-334-9775

 

Turai Tibor – ügyvezető

 

Sikerdíjas pályázatírás, díjmentes tanácsadás!”

Mire lehet pályázni:

 

a) falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások (pl. szállás, vendéglátás) továbbfejlesztése. A turisztikai fejlesztés támogatható;
b) nem mezőgazdasági termék- , szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához szükséges műhely vagy bemutató tér fejlesztése, interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések, árusító helyek/csatornák kialakítása, fejlesztése.
Kik pályázhatnak:
Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő mikrovállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
– székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a településen van;
– a projekt megvalósítási helye a településen található;
– rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerinti ügyfél-azonosítóval;
– a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.
VAGY
Mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő, aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
– székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a településen van;
– a projekt megvalósítási helye kistelepülésen található;
– igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott;
– rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerinti ügyfél-azonosítóval.

 

50-70%-os lehet a támogatási intenzitás, de max. 50 MFt.

 

Az előkészítés során szükségesek a következők (pl.):
– Megvalósíthatósági tanulmány
– Környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat, egységes környezethasználati engedélyhez kapcsolódó vizsgálat
– Egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények, beleértve a beruházással érintett terület ökológiai állapotának felmérését és egyéb, horizontális követelményhez kapcsolódó adatszolgáltatás biztosítása érdekében felmerülő költséget

 

Amennyiben további információk érdeklik, s megfelel a fenti kritériumoknak, írjon, hívjon nyugodtan! Pályázatíró cég -ünk díjmentes tanácsadással és előminősítéssel áll rendelkezésére!

 

www.gmpalyazatirokft.hu
gmpalyazatirokft@gmail.com
06/70-334-9775

 

Turai Tibor – ügyvezető

 

Sikerdíjas pályázatírás, díjmentes tanácsadás!”

Kik pályázhatnak:

A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a magánszemély, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
– legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január első napjától életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkezik a településen;
– 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy;
– rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval;
– első ízben indít vállalkozást, vagyis: nem tagja, nem volt tagja, illetve nem tulajdonosa vagy nem volt tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban bármeny okból megszűnt vállalkozásnak (kivéve szociális- vagy iskolaszövetkezeti tagság).
VAGY
A támogatási kérelem benyújtására jogosult az az aktív mezőgazdasági termelő, aki, vagy amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
– a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősül;
– a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben elért éves árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;
– székhelye/életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a településen van;
– rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval;
– a fejlesztendő tevékenység nem szerepel a bejegyzett (NAV felé bejelentett) tevékenységei között.

Amennyiben további információk érdeklik, s megfelel a fenti kritériumoknak, írjon, hívjon nyugodtan! Pályázatíró cég -ünk díjmentes tanácsadással és előminősítéssel áll rendelkezésére!

www.gmpalyazatirokft.hu
gmpalyazatirokft@gmail.com
06/70-334-9775

Turai Tibor – ügyvezető

Sikerdíjas pályázatírás, díjmentes tanácsadás!”

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

1, A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.
b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.
c) Információs technológia-fejlesztés. (a projekt max. 15-a)
d) Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés

2, Kötelező vállalások
a) Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel növelése
A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) növekménye:
aa) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti év alatt összesen eléri a támogatási összeget VAGY
ab) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot VAGY
ac) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti év átlagában eléri az 5%-ot
b) Honlapkészítés:
A támogatási kérelem benyújtásakor honlappal nem rendelkező támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezéséig kialakítja a vállalkozás honlapját. A kialakításra kerülő honlapnak minimálisan az alábbi elemeket kell tartalmaznia:
• a vállalkozás adatai, elérhetősége, nyitva tartása, legalább egy e-mail cím,
• a vállalkozás tevékenységeinek rövid bemutatása, a kínált termékek, szolgáltatások,
• a honlap látogatóinak számát mutató számláló, • az utolsó frissítés időpontja.

3, Projekt területi korlátozása
Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

4, Támogatást igénylők köre
1, KKV (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, szövetkezet), legalább 1 lezárt üzleti évvel, abban min. 1 fő átlagos statisztikai létszámmal.
Az alábbiak közül legalább egynek teljesülnie kell:
a, Nagy növekedési potenciállal rendelkező KKV-k
b, Együttműködő/hálózatosodó KKV-k (akkreditált tagság alapján)
c, Innovatív KKV-k
d, A projekt keretében megújuló energia előállítására szolgáló végtermékek gyártásához kapcsolódó beruházás valósul meg
e, A támogatást igénylő alulreprezentált vállalkozó: fiatal vagy női vállalkozó
f, A beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg – http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1300027.kor

5, Benyújtás ideje: 2017. január 16-tól

6, A támogatás mértéke, összege: min. 5 MFt, max. 25 MFt, 35-50%.

Amennyiben további információk érdeklik, s megfelel a fenti kritériumoknak, írjon, hívjon nyugodtan! Díjmentes tanácsadással és előminősítéssel állunk rendelkezésére!

www.gmpalyazatirokft.hu
www.pályázatírás.eu
gmpalyazatirokft@gmail.com
06/70-334-9775

Turai Tibor – ügyvezető

Sikerdíjas pályázatírás, díjmentes tanácsadás!”

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

1, A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása. (a projekt min. 50%-a) – min. nettó 200 eFt/db, hardver: min. nettó 30 eFt/db
b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával. (b és c pont a projekt max. 25%-a) – pl. napelem, kollektor
c) Infrastrukturális és ingatlan beruházás. (b és c pont a projekt max. 25%-a) – A jogerős építési engedélyt (ha köteles) az első kifizetési kérelemhez szükséges csatolni.
d) Információs technológia-fejlesztés. (a projekt max. 15%-a)
e) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések. (a projekt max. 10%-a)

2, Kötelező vállalások
a, Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel növelése
A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) növekménye:
aa) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti év alatt összesen eléri a támogatási összeget VAGY
ab) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot VAGY
ac) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti év átlagában eléri az 5%-ot.

3, Projekt területi korlátozása
Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

4, Támogatást igénylők köre
1, KKV (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, szövetkezet), legalább 1 lezárt üzleti évvel, abban min. 1 fő átlagos statisztikai létszámmal.
Az alábbiak közül legalább egynek teljesülnie kell:
a, Nagy növekedési potenciállal rendelkező KKV-k
b, Export-orientált KKV-k
c, Együttműködő/hálózatosodó KKV-k (akkreditált tagság alapján)
d, Innovatív KKV-k
e, A projekt keretében megújuló energia előállítására szolgáló végtermékek gyártásához kapcsolódó beruházás valósul meg
f, A támogatást igénylő alulreprezentált vállalkozó: fiatal vagy női vállalkozó
g, A beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg – http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1300027.kor

5, Benyújtás ideje: 2017. január 16-tól

6, A támogatás mértéke, összege: min. 25 MFt, max. 250 MFt, 35-50%.

Amennyiben további információk érdeklik, s megfelel a fenti kritériumoknak, írjon, hívjon nyugodtan! Díjmentes tanácsadással és előminősítéssel állunk rendelkezésére!

www.gmpalyazatirokft.hu
www.pályázatírás.eu
gmpalyazatirokft@gmail.com
06/70-334-9775

Turai Tibor – ügyvezető

Sikerdíjas pályázatírás, díjmentes tanácsadás!”

A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
– kötelező a Pályázó önfoglalkoztatása
– előkészítési tevékenységek (cégalapítás, ügyvéd, engedélyek…)
– új eszközök beszerzése, eszközbérlés
– üzlethelyiség-bérlet, irodabérlet
– hardver-, szoftvervásárlás, domain név és tárhely vásárlás, honlapkészítés
– szabadalom-, licenc-, oltalomvásárlás
– piaci megjelenés, marketing
– képzéseken való részvétel
– tanácsadás igénybevétele
– anyagbeszerzés
– általános vállalatirányítási tevékenységek
– kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

 

A projekt területi korlátozása: Közép-magyarországi régió

 

Támogatást igénylők köre:
– 18-25 év közötti, Ifjúsági Garancia Rendszerben regisztrált fiatal, illetve felsőfokú végzettséggel rendelkező 25-30 év közötti pályakezdő álláskereső fiatal által létrehozott, Magyarországon, a Közép-magyarországi régióban székhellyel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, mikro- vagy kisvállalkozás
– jóváhagyott üzleti terv (ennek elkészítését vállaljuk!)
– az üzleti terv jóváhagyását követően alakult vállalkozások pályázhatnak, nyújthatnak be támogatási kérelmet
– a „Vállalkozz Itthon Fiatal” projektben résztvevő és a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal
– KFT, BT, egyéni vállalkozó

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2016. július 04-től

 

A támogatás mértéke, összege:
A vissza nem térítendő támogatás minimum összege 2.000.000,- Ft, a maximum összege 3.000.000,- Ft.
A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 90%-a.

 

Amennyiben további információk érdeklik, s megfelel a fenti kritériumoknak, keresse pályázatíró cég -ünket! Díjmentes tanácsadással és előminősítéssel állunk rendelkezésére!

 

www.gmpalyazatirokft.hu
www.pályázatírás.eu
gmpalyazatirokft@gmail.com
06/70-334-9775

 

Turai Tibor – ügyvezető
“Sikerdíjas pályázatírás, díjmentes tanácsadás!”

Igen sok megkeresésünk volt a tegnapi és a mai nap folyamán a pályázatokkal kapcsolatban. Azonban nagyon sokan félreértették! A pályázatok nem most jelentek meg, hanem egy hónappal ezelőtt. Ahogy azt jeleztük is a honlapunkon, Facebook oldalunkon, illetve a feliratkozóknak e-mailben. A pályázatokat július 09-én kellett benyújtani.

Amennyiben újabb vállalkozásfejlesztési pályázatok jelennek meg és szeretné, hogy erről az elsők között értesüljön, akkor írjon e-mailt, hívjon telefonon vagy töltse ki a netes űrlapot.

Még az idén várható pályázatok: eszközbeszerzés, ingatlanfejlesztés (ingatlan vásárlás kérdéses!), hardver- és szoftvervásárlás, kombinál mikrohitel, munkahelyteremtés, gyakornoki program.

Sikerdíjas pályázatírás, üzleti terv készítése, díjmentes pályázati tanácsadás! Hívja pályázatíró cég -ünket – akár hétvégén is!

Megjelentek a vállalkozásfejlesztési pályázatok. Az alábbi két pályázat került kiírásra. Pályázatíró cég –ünknél érdeklődjön a pályázatírás részleteiért!

Pályázat termelési kapacitás bővítésére

Ki pályázhat: mikro-, kis és középvállalkozás – min. 1 lezárt üzleti évvel, min. 1 fővel
Mire: Gép-, eszköz-, hardver-, szoftverbeszerzés, infrastruktúra és ingatlan fejlesztés, gyártási licenc, know-how – ingatlanvásárlás nem, csak -építés
Projekt összeg: min. 100 MFt
Támogatás: min. 50 MFt – max. 500 MFt, max. 50%.
Előleg: 50%
Hol: Budapest és Pest megye kivételével…
Benyújtási határidő: 2015. július 8-tól

Pályázat kapacitásbővítő beruházásra
Ki pályázhat: mikro-, kis és középvállalkozás – min. 1 lezárt üzleti évvel, min. 1 fővel
Mire: Gép-, eszköz-, hardver-, szoftverbeszerzés, domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés, infrastruktúra és ingatlan fejlesztés, gyártási licenc, know-how – ingatlanvásárlás nem, csak -építés
Projekt összeg: min. 10 MFt
Támogatás: min. 5 MFt – max. 50 MFt, max. 50%.
Előleg: 50%
Hol: Budapest és Pest megye kivételével…
Benyújtási határidő: 2015. július 8-tól

Amennyiben további információk érdeklik, s megfelel a fenti kritériumoknak, írjon, hívjon nyugodtan! Díjmentes tanácsadással és előminősítéssel állunk rendelkezésére! Emellett Üzleti terv, Megvalósíthatósági tanulmány készítését is vállaljuk (több éves tapasztalattal, százas nagyságrendű referenciával)!

Sajnos nem azok a pályázatok jelentek meg, amelyeket annyira vártak a mikro-, kis- és középvállalkozások. Az a bizonyos “ingatlanos” pályázat egyelőre késik, a legújabb információk szerint márciusban várható – amennyiben tényleg lesz belőle valami… A pályázatírás egyelőre várat magára…

Most az alábbi pályázatok jelentek meg:

  • Kisgyermekkori nevelés támogatása
  • Felzárkóztató egészségügyi ápoló szakképzési program
  • Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása
  • Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése
  • Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban
  • Mikro-, kis-, és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása
  • Ifjúsági Garancia
  • Ivóvízminőség-javító projektek megvalósítása
  • Szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés

A pályázatokkal kapcsolatos részleteket itt olvashatják: http://palyazat.gov.hu/megjelentek_a_2014_2020_as_fejlesztesi_idoszak_elso_felhivasai

Amennyiben a fenti pályázatokra szeretne ajánlatot kérni, írjon, hívjon nyugodtan! Pályázatíró cég -ünknél továbbra is fel lehet iratkozni – írja meg e-mail címét és a települést -, s amennyiben újabb pályázatok jelennek meg, kiértesítjük!

logo nagyOktóberben indulnak a pályázatok!

Ha vállalkozása van vagy most indítana egyet, akkor írjon/hívjon! Pályázatíró cég -ünknél nincs szerződéskötési díj, éves díj, regisztrációs díj! Kizárólag sikerdíjért dolgozunk!
Ha ingatlant vásárolna vagy újítana fel, gépet/eszközt szerezne be, informatikai eszközöket venne vagy mindezeket egyben, akkor jelentkezzen! Felírjuk a Várakozók listájára, s ha megjelentek a pályázatok, még aznap kiértesítjük, s részletes tájékoztatást adunk a lehetőségekről!

Ingyenes pályázati tanácsadás, pályázatírás 7%-os sikerdíjért!

www.gmpalyazatirokft.hu
www.pályázatírás.eu
06/70-334-9775

Turai Tibor – ügyvezető

2014-től megváltozik az európai uniós források elosztása.

Több támogatást fognak kapni a vállalkozások az eddigi gyakorlathoz képest: a 2020-ig tartó hét éves periódus alatt a 20 milliárd euróból a tervek szerint mintegy 60%-ot fordít Magyarország gazdaságfejlesztésre, ezen belül az eddigi 14-16% helyett 46%-ot vállalkozásfejlesztésre.

Az eddigi öt kitörési pont mellé – a jármű- és gépipari beszállítói együttműködések, a zöldgazdaság, az élelmiszergazdaság, a turizmus és egészségipar, a kreatív ipar és az infokommunikációs szektor – egy hatodik is bekerült, mégpedig az úgynevezett kékgazdaság fejlesztése, amely a víz védelméről szól. 2013-tól több, mint 200 víztározó építését kezdjük meg.