Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása, nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indítása

Please generate and paste your ad code here. If left empty, the default referral ads will be shown on your blog.
Vidéki térségekben (Budapest és Pest megye kivételével) van lehetőség nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatására, nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indítására.

 

Nem támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek nem támogathatóak:
a) mezőgazdasági termék feldolgozására és értékesítésére irányuló fejlesztés;
b) energetikai termelő és megújuló energia termelésre irányuló beruházás és fejlesztés;
c) az üzleti tervben bemutatott projektben nem szereplő tevékenységek;
d) elsődleges mezőgazdasági termelés.

 

Támogatást igénylők köre
A) MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS NEM MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉSSEL TÖRTÉNŐ DIVERZIFIKÁCIÓJA ESETÉN (1. célterület):
o A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a mezőgazdasági termelő, aki, vagy amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
o a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősül;
o a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben elért éves árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;
o székhelye/életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a 3. vagy a 4. számú mellékletben felsorolt településen van;
o rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval.
o a fejlesztendő tevékenység nem szerepel a bejegyzett (NAV felé bejelentett) tevékenységei között.

 

B) NEM MEZŐGAZDASÁGI MIKROVÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA ESETÉN (2. célterület):
A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a magánszemély, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
 legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január első napjától életvitelszerű tartózkodási hellyel a 3. és 4. számú mellékletben felsorolt településen;
 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy;
 rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval;
 első ízben indít vállalkozást, vagyis: nem tagja, nem volt tagja, illetve nem tulajdonosa vagy nem volt tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban bármeny okból megszűnt vállalkozásnak.

 

A támogatás mértéke, összege
1) Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.
2) Igényelhető támogatás: 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.
3) Az első kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes összeg 75%-a.
4) A fennmaradó 25% támogatási összeg igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével, de legkésőbb 48 hónapon belül tervezhető és igényelhető.
5) A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a kedvezményezett ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.

 

Amennyiben további információk érdeklik, s megfelel a fenti kritériumoknak, írjon, hívjon nyugodtan! Díjmentes tanácsadással és előminősítéssel állunk rendelkezésére!

 

gmpalyazatirokft@gmail.com
06/70-334-9775

 

Turai Tibor – ügyvezető

 

Sikerdíjas pályázatírás, díjmentes tanácsadás!”

Eszközbeszerzés Pest megyében

Please generate and paste your ad code here. If left empty, the default referral ads will be shown on your blog.
Megjelent a “Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében” tárgyú felhívás.

 

Ki pályázhat: mikro-, kis- és középvállalkozás (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, szövetkezet), mely rendelkezik legalább 2 lezárt üzleti évvel, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.

Támogatható tevékenységek: 1, Új termelő eszköz beszerzése (kötelező) 2, Hardver- és szoftverbeszerzés 3, Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzés
Kötelező vállalások: létszámtartás, személyi jellegű ráfordítás 5%-os emelése, éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel 5%-os növekedése.
Területi korlátozás: Pest megyei székhely, telephely, fióktelep
Benyújtási határidő: 2016. június 17-től
Igényelhető támogatás összege: 5 MFt-tól 24 MFt-ig
Támogatás mértéke: 20-55%
Előleg: 50%, max. 12 MFt

Amennyiben további információk érdeklik, s megfelel a fenti kritériumoknak, keresse pályázatíró cég -ünket! Díjmentes tanácsadással és előminősítéssel állunk rendelkezésére!

www.gmpalyazatirokft.hu
www.pályázatírás.eu
gmpalyazatirokft@gmail.com
06/70-334-9775

Turai Tibor – ügyvezető
“Sikerdíjas pályázatírás, díjmentes tanácsadás!”

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

Please generate and paste your ad code here. If left empty, the default referral ads will be shown on your blog.
A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
– kötelező a Pályázó önfoglalkoztatása
– előkészítési tevékenységek (cégalapítás, ügyvéd, engedélyek…)
– új eszközök beszerzése, eszközbérlés
– üzlethelyiség-bérlet, irodabérlet
– hardver-, szoftvervásárlás, domain név és tárhely vásárlás, honlapkészítés
– szabadalom-, licenc-, oltalomvásárlás
– piaci megjelenés, marketing
– képzéseken való részvétel
– tanácsadás igénybevétele
– anyagbeszerzés
– általános vállalatirányítási tevékenységek
– kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

 

A projekt területi korlátozása: Közép-magyarországi régió

 

Támogatást igénylők köre:
– 18-25 év közötti, Ifjúsági Garancia Rendszerben regisztrált fiatal, illetve felsőfokú végzettséggel rendelkező 25-30 év közötti pályakezdő álláskereső fiatal által létrehozott, Magyarországon, a Közép-magyarországi régióban székhellyel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, mikro- vagy kisvállalkozás
– jóváhagyott üzleti terv (ennek elkészítését vállaljuk!)
– az üzleti terv jóváhagyását követően alakult vállalkozások pályázhatnak, nyújthatnak be támogatási kérelmet
– a „Vállalkozz Itthon Fiatal” projektben résztvevő és a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal
– KFT, BT, egyéni vállalkozó

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2016. július 04-től

 

A támogatás mértéke, összege:
A vissza nem térítendő támogatás minimum összege 2.000.000,- Ft, a maximum összege 3.000.000,- Ft.
A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 90%-a.

 

Amennyiben további információk érdeklik, s megfelel a fenti kritériumoknak, keresse pályázatíró cég -ünket! Díjmentes tanácsadással és előminősítéssel állunk rendelkezésére!

 

www.gmpalyazatirokft.hu
www.pályázatírás.eu
gmpalyazatirokft@gmail.com
06/70-334-9775

 

Turai Tibor – ügyvezető
“Sikerdíjas pályázatírás, díjmentes tanácsadás!”

Piaci megjelenést támogató felhívás

Kik indulhatnak: mikro-, kis- és középvállalkozások (utolsó lezárt üzleti év min. 2 fő, termelő vállalkozások, exportra is dolgoznak) – gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, szövetkezetek
Területi korlátozás: kizárólag Közép-Magyarország
Mire lehet pályázni
1, Önállóan támogatható tevékenységek: Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel és külföldi árubemutató szervezése
2, Önállóan nem támogatható tevékenységek: Piacra jutás támogatása Információs technológia-fejlesztés Tanácsadás igénybevétele Piackutatás elkészítésének költsége Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége
Kötelező vállalások
Létszámtartás, külkereskedelmi felelős kijelölése, piackutatás elkészítése, idegennyelvű honlap kialakítása
Benyújtás ideje: 2016. május 9-től.
A támogatás mértéke, összege
Min. 1.500.000.- Ft, max. 10.000.000.- Ft, max. az összköltség 50%-a.
A pályázatírás részleteivel kapcsolatban keresse pályázatíró cég -ünket!
tel.: 06/70-334-9775 e-mail: gmpalyazatirokft@gmail.com honlap: gmpalyazatirokft.hu
“Díjmentes tanácsadás, sikerdíjas pályázatírás!”

Vállalkozásfejlesztési pályázatok

Igen sok megkeresésünk volt a tegnapi és a mai nap folyamán a pályázatokkal kapcsolatban. Azonban nagyon sokan félreértették! A pályázatok nem most jelentek meg, hanem egy hónappal ezelőtt. Ahogy azt jeleztük is a honlapunkon, Facebook oldalunkon, illetve a feliratkozóknak e-mailben. A pályázatokat július 09-én kellett benyújtani.

Amennyiben újabb vállalkozásfejlesztési pályázatok jelennek meg és szeretné, hogy erről az elsők között értesüljön, akkor írjon e-mailt, hívjon telefonon vagy töltse ki a netes űrlapot.

Még az idén várható pályázatok: eszközbeszerzés, ingatlanfejlesztés (ingatlan vásárlás kérdéses!), hardver- és szoftvervásárlás, kombinál mikrohitel, munkahelyteremtés, gyakornoki program.

Sikerdíjas pályázatírás, üzleti terv készítése, díjmentes pályázati tanácsadás! Hívja pályázatíró cég -ünket – akár hétvégén is!

Megjelentek a vállalkozásfejlesztési pályázatok

Megjelentek a vállalkozásfejlesztési pályázatok. Az alábbi két pályázat került kiírásra. Pályázatíró cég –ünknél érdeklődjön a pályázatírás részleteiért!

Pályázat termelési kapacitás bővítésére

Ki pályázhat: mikro-, kis és középvállalkozás – min. 1 lezárt üzleti évvel, min. 1 fővel
Mire: Gép-, eszköz-, hardver-, szoftverbeszerzés, infrastruktúra és ingatlan fejlesztés, gyártási licenc, know-how – ingatlanvásárlás nem, csak -építés
Projekt összeg: min. 100 MFt
Támogatás: min. 50 MFt – max. 500 MFt, max. 50%.
Előleg: 50%
Hol: Budapest és Pest megye kivételével…
Benyújtási határidő: 2015. július 8-tól

Pályázat kapacitásbővítő beruházásra
Ki pályázhat: mikro-, kis és középvállalkozás – min. 1 lezárt üzleti évvel, min. 1 fővel
Mire: Gép-, eszköz-, hardver-, szoftverbeszerzés, domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés, infrastruktúra és ingatlan fejlesztés, gyártási licenc, know-how – ingatlanvásárlás nem, csak -építés
Projekt összeg: min. 10 MFt
Támogatás: min. 5 MFt – max. 50 MFt, max. 50%.
Előleg: 50%
Hol: Budapest és Pest megye kivételével…
Benyújtási határidő: 2015. július 8-tól

Amennyiben további információk érdeklik, s megfelel a fenti kritériumoknak, írjon, hívjon nyugodtan! Díjmentes tanácsadással és előminősítéssel állunk rendelkezésére! Emellett Üzleti terv, Megvalósíthatósági tanulmány készítését is vállaljuk (több éves tapasztalattal, százas nagyságrendű referenciával)!

Hamarosan indulnak ismét a vállalkozásfejlesztési pályázatok

A Széchenyi 2020 -as pályázati időszak első köre tavaly novemberben elindult. Az akkori vállalkozásfejlesztési pályázatok a nagyobb projekteket támogatták. A pályázatok második körében, ami most tavasszal várható, már a kisebb projektek is támogatást kaphatnak. A pontos tartalmat egyelőre nem lehet tudni, de valószínűsíthető, hogy a gép-, eszköz-, hardver-, szoftverbeszerzés mellett az ingatlanberuházásokat is támogatni fogják. A 3 árajánlat, mint új elem, biztos, hogy benne lesz a kiírásban, s az 50%-os támogatási intenzitás is biztosnak tűnik.

Megjelenés után megküldjük Önnek a pályázatírás -sal kapcsolatos legfontosabb pályázati tudnivalókat. A pályázati előminősítés díjmentes, a sikerdíj max. 7%.

Pályázatírás -ról még korai beszélni. Azonban, ha nem szeretne lemaradni a kiírásokról, úgy írjon pályázatíró cég -ünknek vagy hívjon minket és adja meg e-mail címét, valamint a projekt megvalósulásának helyszínét. Amennyiben az új pályázatok kiírásra kerülnek, azonnal kiértesítjük és akkor már pályázatírás konkrétumairól tudunk beszélni a projektje kapcsán.

 

Pályázat termelési kapacitás bővítésére

Bár a 9 megjelent pályázat nem azt hozta, amit előzetesen vártunk, azért egyet mégis szeretnénk ügyfeleink figyelmébe ajánlani. Megjelent ugyanis a Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése tárgyú pályázat. A pályázat keretében a nagyobb volumenű beszerzések, projektek valósíthatók elsősorban meg. Pályázatíró cég -ünk a pályázatot sikerdíj -értért írja meg. Díjmentes tanácsadásért, előminősítésért írjon, hívjon, akár hétvégén is!

Ki pályázhat: mikro-, kis és középvállalkozás – min. 3 lezárt üzleti évvel
Mire: Gép-, eszköz-, hardver-, szoftverbeszerzés, infrastruktúra fejlesztés, gyártási licenc, know-how
Projekt összeg: min. 20 MFt.
Támogatás: min. 10 MFt, max. 50%.
Hol: Budapest és Pest megye kivételével…

A pályázatírás további részleteiért keresse pályázatíró cég -ünket!

www.gmpalyazatirokft.hu
www.pályázatírás.eu
gmpalyazatirokft@gmail.com
06/70-334-9775

Turai Tibor – ügyvezető

Üzleti tervek és Megvalósíthatósági tanulmányok készítése

A pályázat megírása mellett vannak más fontos részei is a pályázatoknak. Ha a pályázathoz nem is, de az előkészületekhez vagy egy hitelfelvételhez szüksége lehet ezekre. Amennyiben pályázatához és/vagy induló vállalkozásához készíttetne Üzleti tervet vagy Megvalósíthatósági tanulmányt, ha saját részre lesz “valós” vagy “íróasztalnál” készítettre van szüksége, esetleg hitelfelvételhez kellene egy, pályázatíró cég -ünk segítségére tud lenni!
Százas nagyságrendű referenciákkal rendelkezünk! Több éves tapasztalat! Árajánlathoz írja meg a fentiek alapján, mire is van szüksége, s néhány alapadatot, információt, s másnapra megadjuk ajánlatunkat!

Írjon vagy hívjon nyugodtan, akár hétvégén is!

gmpalyazatirokft@gmail.com
www.gmpalyazatirokft.hu
www.pályázatírás.eu
06/70-334-9775

Turai Tibor – G&M Pályázatíró és Tanácsadó Kft. ügyvezető

Megjelentek az első pályázati felhívások

Sajnos nem azok a pályázatok jelentek meg, amelyeket annyira vártak a mikro-, kis- és középvállalkozások. Az a bizonyos “ingatlanos” pályázat egyelőre késik, a legújabb információk szerint márciusban várható – amennyiben tényleg lesz belőle valami… A pályázatírás egyelőre várat magára…

Most az alábbi pályázatok jelentek meg:

  • Kisgyermekkori nevelés támogatása
  • Felzárkóztató egészségügyi ápoló szakképzési program
  • Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása
  • Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése
  • Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban
  • Mikro-, kis-, és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása
  • Ifjúsági Garancia
  • Ivóvízminőség-javító projektek megvalósítása
  • Szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés

A pályázatokkal kapcsolatos részleteket itt olvashatják: http://palyazat.gov.hu/megjelentek_a_2014_2020_as_fejlesztesi_idoszak_elso_felhivasai

Amennyiben a fenti pályázatokra szeretne ajánlatot kérni, írjon, hívjon nyugodtan! Pályázatíró cég -ünknél továbbra is fel lehet iratkozni – írja meg e-mail címét és a települést -, s amennyiben újabb pályázatok jelennek meg, kiértesítjük!

Októberben új vállalkozásfejlesztési pályázatok

logo nagyOktóberben indulnak a pályázatok!

Ha vállalkozása van vagy most indítana egyet, akkor írjon/hívjon! Pályázatíró cég -ünknél nincs szerződéskötési díj, éves díj, regisztrációs díj! Kizárólag sikerdíjért dolgozunk!
Ha ingatlant vásárolna vagy újítana fel, gépet/eszközt szerezne be, informatikai eszközöket venne vagy mindezeket egyben, akkor jelentkezzen! Felírjuk a Várakozók listájára, s ha megjelentek a pályázatok, még aznap kiértesítjük, s részletes tájékoztatást adunk a lehetőségekről!

Ingyenes pályázati tanácsadás, pályázatírás 7%-os sikerdíjért!

www.gmpalyazatirokft.hu
www.pályázatírás.eu
06/70-334-9775

Turai Tibor – ügyvezető

Pályázatíró cégünk megkapta a hivatalos tanúsítványt

A G&M Pályázatíró és Tanácsadó Kft. megkapta a tanúsítványt, mivel a Vállalati Tanácsadás c. pályázati konstrukcióhoz kapcsolódóan a Regionális Operatív Programok Irányító Hatóságának megbízásából Regisztrációs Titkárság a G&M Pályázatíró és Tanácsadó Kft. megnevezésű szervezetet alkalmasnak találta arra, hogy a Vállalati Tanácsadás program keretében, minden régióban a Vállalati stratégia, 7022 TEÁOR, „Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás” tanácsadást végezzen (Regisztrációs azonosító: ROP-VTSA-2013-1649).

Forduljanak hozzánk bizalommal! Köszönjük!

Turai Tibor – ügyvezető

Több támogatás a vállalkozásoknak 2014-től

2014-től megváltozik az európai uniós források elosztása.

Több támogatást fognak kapni a vállalkozások az eddigi gyakorlathoz képest: a 2020-ig tartó hét éves periódus alatt a 20 milliárd euróból a tervek szerint mintegy 60%-ot fordít Magyarország gazdaságfejlesztésre, ezen belül az eddigi 14-16% helyett 46%-ot vállalkozásfejlesztésre.

Az eddigi öt kitörési pont mellé – a jármű- és gépipari beszállítói együttműködések, a zöldgazdaság, az élelmiszergazdaság, a turizmus és egészségipar, a kreatív ipar és az infokommunikációs szektor – egy hatodik is bekerült, mégpedig az úgynevezett kékgazdaság fejlesztése, amely a víz védelméről szól. 2013-tól több, mint 200 víztározó építését kezdjük meg.

Új aloldal honlapunkon: Pályázatképesség

Amíg a pályázatírás látótávolságon belülre kerül, jó néhány dolognak teljesülnie kell. Eddig is le lehetett tölteni – s ezután is – oldalunkról a “Pályázati előminősítő lap”-ot, amit mostantól online formában is elérhetnek egy külön aloldalról.

Mindkét lehetőséggel csak nyerhet, hiszen ha kitöltve visszaküldi, 24 órán belül konkrét pályázati lehetőségekkel áll elő pályázatíró cégünk. A cég legfontosabb adatai, a tervezett projekt, beszerzés részletei alapján megkeressük a szóba jöhető pályázatokat. Megnézzük, a tervezett célokat meg lehet-e valósítani, a cég megfelel-e előzetesen a feltételeknek. Ezután Ön eldönti, az elérhető támogatási összeg és mérték megfelel-e Önnek. Ezután már a konkrét pályázatra készítjük el az előminősítést. Innen már csak egy ugrás a pályázatírás megkezdése.

Pályázati előminősítő lap letöltése

Pályázatképesség online

A sikerdíjunk mostantól 7%

Ezúton köszönjük minden kedves idelátogatónak, jelenlegi és leendő ügyfelünknek a nagyszámú pályázati érdeklődést, amivel megtisztelték cégünket, s a megbízások által belénk vetett bizalmat!

 

Mindezt precíz és gyors munkával, valamint sok-sok nyertes pályázattal igyekszünk meghálálni!

 

A fentiek miatt úgy döntöttünk, hogy 2012. február 1-től csökkentjük sikerdíjainkat! A pályázatírás max. sikerdíja így 7% lesz. A sikerdíjak részletes táblázatát a Szolgáltatásaink menüpont alatt találják.

 

A pályázatírás részleteivel kapcsolatban keresse pályázatíró cégünket!

Pályázatírás előtt és után… – 1. rész

…avagy ideális esetben mi előzi meg és mi jön még a pályázatírás után! A pályázatírás nem a szerződéskötéssel kezdődik. Sőt! A tervezett projektünknek, beruházásunknak megfelelő pályázat felkutatása, megtalálása az első. Utána kell járni, fel kell mérni, hogy a cég megfelel-e a pályázati kiírásnak, a szükséges dokumentumok beszerezhetők-e, valamint a kötelező vállalásokat tudjuk-e teljesíteni a létszámtartástól a béremelésen át az üzemben tartásig.Nagyon lényeges, hogy amit időhiány vagy hozzá nem értés miatt nem tudunk elkészíteni saját magunk, azt készíttessük el szakemberrel. Az elejétől fogva folyamatosnak kell lenni a konzultációnak a pályázatíróval, a pályázatíró céggel telefonon, e-mailen és személyesen. Pályázatírás benyújtása, sikeres befogadás – majd következhet  az elbírálás és a kiértesítés: NYERTÜNK! Ha kellőképpen kiörömködtük magunkat, nézzük, mi vár még ránk. Az utógondozás, a monitoring, az arculat, a kommunikáció. Ez a rész éppen  olyan fontos, mint maga a pályázatírás. Meg kell kötni a Támogatási szerződést, és az esetleges előleget meg kell igényelni. A projekt megvalósítása során szigorúan a követelmények szerint kell eljárnunk. Ha szükséges, kérjük projektmenedzser segítségét.Ha befejeztük a projektet, el kell számolnunk a végrehajtásról. A megítélt támogatási összeget le is kell hívni, az ehhez szükséges dokumentumokat össze kell állítani. Mindeközben a meghatározott szempontok szerinti arculati és kommunikációs feladatokra is oda kell figyelnünk. Jöhetnek ellenőrök, de nem kell megijedni – ha mindent szabályosan csináltunk…

Végül, de nem utolsósorban meghatározott időszakonként különböző jelentéseket, beszámolókat kell megírni. Ne felejtsük el a projekt teljes dokumentációját a meghatározott ideig tárolni!

(A fenti cikk a “24 óra” című napilapban jelent meg!)

pályázatírás részleteivel kapcsolatban keresse pályázatíró cég -ünket!

Pályázatíró cégünk díjmentes tanácsadást és sikerdíjas pályázatírást vállal. Forduljon hozzánk bizalommal! Ön kigondolja, pályázatíró cégünk megvalósítja az elképzeléseit! Nálunk nincs lehetetlen!

Díjmentes tanácsadás!
Sikerdíjas pályázatírás!